สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(4) ตัววัดผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]4. ตัววัดผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา

            ดังแสดงในตารางแผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา ในข้อ 25 LIST OF ABBREVIATIONS